A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola

Beküldve: Bemutatkozás.

 

 A Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola

bemutató videója 2021-2022-es tanév

 

 Tájékoztató leendő elsős szülők részére

 • Általános tantervű általános iskolavagyunk, 8 évfolyammal, a legtöbb évfolyamon két párhuzamos, általában 15-25 fő közötti létszámú osztályokkal.
 • Jelenlegi diáklétszámunk 265 fő, tehát családias iskola vagyunk, nem tömeg-oktatásban gondolkodunk, hanem igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a gyermek mint egyéniség megismerésére és képességeinek minél hatékonyabb kibontására.
 • Az oktatás három szintes épületben zajlik, melynek minden termét igyekeztünk otthonosan, barátságosan berendezni.
 • Alsóban a mindennapos stabilitást jelenti a kis diákoknak az, hogy osztálytermi rendszerben gondolkodunk, vagyis a diákok minden típusú órán egy adott teremben tartózkodnak. Az óráik zömét az osztályfőnök tanító néni tartja. Felsőben alaphelyzetben ez már szaktantermirendszer, most azonban az osztályok keveredését elkerülendő (a koronavírus-helyzet miatt) felsőben is osztálytermi rendszerben működünk.
 • Pécsi viszonylatban nagy udvarralrendelkezünk, amelyet a gyerekek szabadon használhatnak a szünetekben jó idő esetén. Szintén jó idő esetén rendelkezésünkre áll egy ún. külső tanterem is. Az udvari terek felújítása, bővítése tavaly kezdődött a kinti tanteremmel, és idén folytatódik a kosárpálya felújításával, valamint a padok, korlátok festésével és faültetésekkel.
 • Idén két osztályt tervezünk indítani, osztályonként 20-23 fővel, ami minden szempontból a legideálisabb tanárnak, diáknak egyaránt.
 • A leendő elsősöket tekintve a kötelező alapóraszám23-ról 22-re csökkent, míg kettő óra kötelezően választható maradt, tehát egy héten összesen 24 tanórájuk lesz. Az alap óraszám kötött, ez Magyarország területén minden köznevelési intézményben ugyanazokat a tantárgyakat és ugyanabban az óraszámban tartalmazza.
 • A maradék két óra, a kötelezően választható az, amiben az intézmény sajátossága megnyilvánulhat. Ez a két óra nálunk 1 angol idegennyelv órában, illetve egy ún. töprengő órában van meghatározva.  A töprengő óraegy olyan, iskolánkban bevezetett speciális óra, amelyben szerepet kap minden olyan tevékenység, amely játékos formában fejleszti a gyerekek kognitív képességeit. A foglalkozáson helye van többek között a logikai gondolkodás fejlesztésének, a szókincs bővítésének vagy éppen az elmélyítő gyakorlásnak is. Egy-két példa a töprengő órák tanmenetéből:
  • Alapvető téri irányok megismerése saját testrészek közvetítésével, térbeli irányok, viszonyok megismertetése a körülötte lévő tárgyakkal (1. osztály)
  • Ok-okozati összefüggés, eseménysor összeállítása: képsor, mondatok, megkezdett mondat folytatása, befejezése, képhez tartozó igaz állítások megkeresése, gyűjtése, válogatása (2. osztály)
  • Gyurmázási technikákkal különböző formák, méretek alakítása minta után, megváltoztatása, a taktilis csatorna fejlesztése a vizualitás kizárásával (3. osztály)
  • A kiejtés, az értő kifejező (színpadi) beszédkészség fejlesztése, elemi dramaturgiai ismeretek elsajátítása (4. osztály)
 • Már első osztályban a heti egy angol óra mellett megjelenik plusz heti egy órában az angol óravezetésű testnevelésóra is. A heti öt testnevelés órából tehát egy angolul zajlik. A gyerekek már elsőben az utasítások, dicséretek egy részét angolul kapják.
 • Negyedik osztályban  belép a német mint szabadon választható második idegen nyelv. Iskolánkban tehát angol és német idegennyelv oktatása folyik.
 • További sajátosságként kiemelnénk a városi szinten is ismert és elismert programsorozatunkat, a Jurisics Akadémiát, amely a Magyar Tudományos Akadémia és iskolánk közös projektje. Lényege az, hogy a diákok az érdeklődési körüknek megfelelő, szabadon választott témából ppt-s rövid előadást tarthatnak kortársaiknak. Ezeket bronz, ezüst és arany minősítéssel jutalmazza a zsűri. Az őszi és a tavaszi forduló legjobbjai előadóként részt vehetnek az MTA székházában megrendezett nívós év végi záróeseményen szülők, diákok és akadémisták társaságában. Az előadássorozat az évek alatt folyamatosan csiszolódott és kibővült a Mini Akadémiával, az Angol Akadémiával, valamint volt tanítványaink nagy örömére az Ifjúsági Akadémiával.
 • A fentieken túl iskolánk idén nyert a boldog iskola pályázaton, melynek keretében a boldogságórákmegtartásakor képzett pedagógusaink a pozitív pszichológia eszközeit használják. A foglalkozások célja az, hogy a gyerekek könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, és hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.
 • A középiskolai beiskolázás eredményei alapján a nyolcadikos diákjaink 90%-a minden évben gimnáziumban tudja folytatni tanulmányait.
Említésre méltók versenyeredményeink (országos szinten is), elsősorban történelem, rajz, sport, azon belül is ritmikus gimnasztika és torna, valamint atlétika területeken.

 • A hatályos jogszabályok szerint az általános iskolában 16 óráig foglalkozásokat kell tartani, valamint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. Iskolánkban az 1-8. évfolyamon a törvény előírásainak megfelelően szervezzük meg a tanórák utáni, 16 óráig tartó foglalkozásokat (napközi, tanulószoba, szakkörök, korrepetálások stb). A 16 óráig való benntartózkodás alól a szülő kérhet felmentést, ez azonban csak felsőben jellemző.
 • A diákoknak a délutáni szakkörökön túl lehetőségük van sport-, kézműves és zenei foglalkozásokon is részt venniük. A kézműves foglalkozásokat a Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Iskolából érkező kolléga tartja itt az iskolában. A zeneoktatást is egy külsős iskola, az Agócsy László Zeneiskola tanárai tartják helyben.
Hit- és erkölcstan

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást.
Bármelyiket választják is, azon a tanuló heti egy órában vesz részt. Az etika tantárgyat alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja. Felső tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását. A hittant külsős oktatók szintén itt helyben oktatják. Mindkét tantárgy integrálva van az órarendben. • Iskolánkban a KRÉTA e-napló rendszerét használjuk, amely amellett, hogy naprakész információkat ad a gyermek tanulmányi munkájáról, lehetőséget ad a szülőkkel való még aktívabb együttműködésre is.
 • Az iskola hivatalosan három felületen tájékoztatja a szülőket. Az első az iskola hivatalos honlapja. Itt megtalálhatóak a friss információk, valamint olyan jogszabály szerint is kötelezően megjelenítendő elemek, mint például az iskola pedagógiai programja vagy például a házirend.
A második a KRÉTA e-napló felülete, melybe Önök is külön kóddal tudnak majd belépni. A harmadik pedig az iskola hivatalos Facebook-oldala.

Végezetül röviden a beiratkozásról.

Tanköteles az a gyermek, aki legkésőbb augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. A beiratkozás 2021. április 15-én és 16-án lesz itt az iskolában személyesen, ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Ha nem engedi, akkor online beiratkozás lesz. A konkrét időpontot a Tankerület határozza meg. Minden fontos információ időben elérhető lesz a honlapunkon és a közösségi felületen (pl. körzethatárok utcajegyzéke, felszerelések jegyzéke).

Cím

 • 7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 17.

Kapcsolat

 • +36 (72) 518-110
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.